Tablice panelowe

Tablica informacyjna z wymienną treścią

Konstrukcja tablicy oraz prowadnice utrzymujące panel wykonane z aluminium, rama lakierowana elektrostatycznie na dowolny kolor według palety RAL.

Panele z wymienną treścią wykonane z PCV z nadrukiem solwentowym.

Wymiar tablicy – zarówno szerokość jak i wysokość poszczególnych wersów oraz nagłówka – całkowicie dopasowany do potrzeb Zamawiającego.

Tablice panelowe