TYP 102 RNW
(ogłoszeniowe)

TYP 102 RNW dzielone (część otwarta i zamknięta)

CITYLIGHT
TYP 103 RW

TYP 104 RW